دبیرخانه فرهنگ شهروندی

همسایه خوب کیست؟

فرهنگ شهروندی مجموعه ای از ارزشها، نگرشها و قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق، تعهد و احترام می باشد و به همین منظور فرهنگ شهروندی مفهومی است که نه تنها اشاره به یادگیری زندگی جمعی دارد، بلکه شامل کسب ارزش ها، نگرش ها، مهارت ها و وفاداری به تعهدات شهروندی می شود. ادامه مطلب
کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به دبیرخانه فرهنگ شهروندی می باشد ©