دبیرخانه فرهنگ شهروندی

سرعت غیر مجاز ممنوع

رعایت احتیاط در رانندگی از جمله آداب فرهنگ شهروندی در رانندگی محسوب می شود که بدون شک پیروی از این عامل موجب پیشگیری از بسیاری مخاطرات رانندگی است. ادامه مطلب
کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به دبیرخانه فرهنگ شهروندی می باشد ©